Southwester by Evgeniya Boyarskaya

  • All clothing Olga Shurigina. All clothing Olga Shurigina.
  • All clothing Olga Shurigina. All clothing Olga Shurigina.
  • All clothing Olga Shurigina. All clothing Olga Shurigina.
  • All clothing Olga Shurigina. All clothing Olga Shurigina.
  • All clothing Olga Shurigina. All clothing Olga Shurigina.
  • All clothing Olga Shurigina. All clothing Olga Shurigina.
  • All clothing Olga Shurigina. All clothing Olga Shurigina.

CREDITS

DEW Magazine Pre-August Issue 2014

Photography Evgeniya Boyarskaya

Styling Olga Shurigina

Hair and Make-up Oksana Korshunova

Model Asya at Aquarelle Models